New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2022/4 (115)

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.

14. 09. 2022

Postage Stamp:
Applied art in Slovakia: Gothic cup with glued ornaments from Bratislava

Applied art in Slovakia: Gothic cup with glued ornaments from Bratislava
Date of Issue: 04. 01. 2021
Face value: 0,10 €
Postage stamp dimensions: 22 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 100
Stamps in set: 3
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset in combination with serigraphy
Amount printed: 3000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the Applied Art in Slovakia stamp series with a motif of the Gothic cup with glued ornaments from Bratislava


Text motifs: BRATISLAVA

Pictorial motifs: Gotický pohár s nálepmi z Bratislavy

Postage stamp artwork: Mgr. art. Peter Nosáľ

Original artwork(s):

Postage Stamp Applied art in Slovakia: Gothic cup with glued ornaments from Bratislava (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Na križovatke, kde odpradávna obchodná cesta zo severu, smerujúca k brodu, pretínala cestu z východu na západ pozdĺž toku Dunaja, vzniklo už v praveku trhové miesto. Chránené bolo opevneným bodom na kopci, z ktorého sa neskôr vyvinul Bratislavský hrad. Pôvodné trhovisko postupom času obstavali budovami podhradia. Nachádzalo sa tam, kde sa dnes mierne rozširuje južný úsek Ventúrskej ulice. V 13. storočí sa trhovisko postupne prenieslo na plochu terajšieho Hlavného námestia. Najbohatší mešťania mali však naďalej domy pri starom trhovisku. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa uskutočnil dôkladný archeologický výskum v areáli domov na Ventúrskej ulici, ktoré vtedy považovali za bývalé sídlo Univerzity Istropolitany. Univerzita založená Matejom Korvínom v roku 1465 údajne tieto domy používala od roku 1467. Areál pozostáva z viacerých stredovekých meštianskych domov okolo spoločného nádvoria. Miesto bolo osídlené už v 10. storočí. Výskum priniesol množstvo nálezov z obdobia pred založením univerzity. Predtým tam žili príslušníci významných meštianskych rodín, napríklad peňažníkov Venturovcov, po ktorých ulica dodnes nesie meno, či rodiny mešťanostu Štefana Gmaitla, ktorý zomrel bez mužských potomkov. V meštianskych domácnostiach prvej polovice 15. storočia sa používali aj prepychové predmety, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani kráľov stôl. K nim patrili aj vtedy veľmi drahé importované sklenené poháre, ktorých fragmenty výskum priniesol. Povrch jemnostenných pohárov bol ozdobený radmi sklenených nálepov, ktoré pripomínali maliny. Neboli však len okrasou, zabraňovali, aby sa vzácne poháre vyšmykli z rúk popíjajúcich.


Author (source) of the description: Štefan Holčík


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists