Ponuka filatelistickej literatúry pre zberateľov olympijských a športových námetov

Aktuálna ponuka zaujímavých knižných publikácií obsahujúcich prehľady zberateľských materiálov a tematické informácie pre zberateľov olympijských a športových námetov

13. 09. 2020

Poštová známka:
Veľká noc 2021: Ľudová fajansa

Veľká noc 2021: Ľudová fajansa
Deň vydania: 05. 03. 2021
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1500000

Poštová známka vydaná k Veľkej noci v roku 2021 s námetom ľudovej fajnasy (keramický džbán)


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Maľovaný fajansový keramický džbán

Výtvarný návrh známky: Adrian Ferda

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Veľká noc 2021: Ľudová fajansa (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Fajansa je majolika - jemná keramika zhotovená technológiou založenou na transparentnosti ciničito-olovnatej bielej glazúry, ktorá je vhodná na maľbu a farbenie. Známa je od 4. tisícročia pred Kr. (Egypt, Mezopotámia, Perzia, egejská kultúra).


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov