Umenie: Aleš Votava (1962 – 2001) - Skice masiek

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením skíc masiek Aleša Votavu pre divadelné predstavenie Orfeus a Eurydika.

21. 10. 2022

Poštová známka:
Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie - ulitník Vexillum svagrovskyi

Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie - ulitník Vexillum svagrovskyi
Deň vydania: 09. 09. 2022
Nominálna hodnota: 0,75 €
Rozmery známky: 30,5 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 3
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Významným slovenským fosíliám - ulitník Vexillum svagrovskyi.


Textový motív: ulitník Vexillum svagrovskyi

Obrazový motív: Dve ulity ulitníka Vexillum svagrovskyi.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Karol Felix

Rytina známky: František Horniak

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie - ulitník Vexillum svagrovskyi (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov