Výmenné stretnutie zberateľov v Pezinku

Pozvanie na výmenné stretnutie zberateľov rôznych zberateľských odborov v Pezinku.

24. 07. 2022

Poštová známka:
Umenie: Ján Rombauer (1782 – 1849) - Svätý Martin so žobrákom

Umenie: Ján Rombauer (1782 – 1849) - Svätý Martin so žobrákom
Deň vydania: 21. 10. 2022
Nominálna hodnota: 2,60 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením maľby Jána Rombauera - Svätý Martin so žobrákom.


Textový motív: JÁN ROMBAUER / 1782 – 1849 / SNM - SPIŠSKÉ MÚZEUM V LEVOČI / SVÄTÝ MARTIN SO ŽOBRÁKOM, OKOLO 1826


Rytina známky: František Horniak

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Umenie: Ján Rombauer (1782 – 1849) - Svätý Martin so žobrákom (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov