Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

09. 02. 2024

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Ján Rombauer (1782 – 1849)

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Ján Rombauer (1782 – 1849)
Miesto: Kláštor minoritov, Košická 66, Levoča
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 21. 10. 2022

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Umenie: Ján Rombauer (1782 – 1849) - Svätý Martin na koni (so žobrákom) v Levoči.


Poštová známka Umenie: Ján Rombauer (1782 – 1849) - Svätý Martin so žobrákom


Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči, Slovenská pošta, a. s. - POFIS a Zväz slovenských filatelistov - Klub filatelistov Kežmarok si Vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu novej poštovej známky z emisného radu Umenie - Ján Rombauer (1782 - 1849), ktorá sa uskutoční 21. októbra 2022 o 14.00 hod. v priestoroch Stredovekého kláštora minoritov v Levoči.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky z emisného radu Umenie - Ján Rombauer (1782 - 1849)

Na akcii bude zriadená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom LEVOČA.

Inaugurácia poštovej známky z emisného radu Umenie - Ján Rombauer (1782 - 1849)


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov