Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2024

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

01. 07. 2024

Inaugurácie známok:
Slávnostné uvedenie poštovej známky Umenie: Aleš Votava (1962 – 2001)

Slávnostné uvedenie poštovej známky Umenie: Aleš Votava (1962 – 2001)
Miesto: Dvorana Ministerstva kultúry. Námestie SNP, Bratislava
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 25. 10. 2022

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky Umenie: Aleš Votava (1962 – 2001) - Skice masiek.


Poštová známka Umenie: Aleš Votava (1962 – 2001) - Skice masiek


Divadelný ústav a Slovenská pošta, a. s. si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné uvedenie novej poštovej známky z emisného radu Umenie: Aleš Votava (1962 – 2001), ktoré sa uskutoční 25. októbra 2022 o 17.00 hod. v Dvorave Ministerstva kultúry v Bratislava.

Slávnostné uvedenie poštovej známky z emisného radu Umenie - Aleš Votava (1962 – 2001)

Na akcii bude zriadená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom BRATISLAVA 1.

Uvedenie poštovej známky z emisného radu Umenie - Aleš Votava (1962 – 2001)


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov