Šport: Európsky olympijský festival mládeže (EYOF)

Príležitostná poštová známka k Európskemu olympijskému festivalu mládeže (EYOF) na Slovensku..

23. 07. 2022

Poštová známka:
Umenie: Aleš Votava (1962 – 2001) - Skice masiek

Umenie: Aleš Votava (1962 – 2001) - Skice masiek
Deň vydania: 21. 10. 2022
Nominálna hodnota: 2,00 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 80000

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením skíc masiek Aleša Votavu pre divadelné predstavenie Orfeus a Eurydika.


Textový motív: SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA / ALEŠ VOTAVA / (1962 – 2001) / G. CH. WILLIBALD, ORFEUS A EURYDIKA, ŠKICE MASIEK, 1991

Obrazový motív: Skice štyroch mužských masiek pre divadelné predstavenie Orfeus a Eurydika.

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Umenie: Aleš Votava (1962 – 2001) - Skice masiek (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov