Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Poštová známka:
Umenie: Aleš Votava (1962 – 2001) - Skice masiek

Umenie: Aleš Votava (1962 – 2001) - Skice masiek
Deň vydania: 21. 10. 2022
Nominálna hodnota: 2,60 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 2
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením skíc masiek Aleša Votavu pre divadelné predstavenie Orfeus a Eurydika.


Textový motív: SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA / ALEŠ VOTAVA / (1962 – 2001) / G. CH. WILLIBALD, ORFEUS A EURYDIKA, ŠKICE MASIEK, 1991

Obrazový motív: Skice štyroch mužských masiek pre divadelné predstavenie Orfeus a Eurydika (Ch. W. Gluck, 1991).

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Upravený tlačový list:

Poštová známka Umenie: Aleš Votava (1962 – 2001) - Skice masiek (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Umenie: Aleš Votava (1962 – 2001) - Skice masiek (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Aleš Votava bol jedným z posledných, ale aj najvýraznejších žiakov Ladislava Vychodila, zakladateľa bratislavskej scénografickej školy. Jeho vedenie, ale najmä vplyv akčnej scénografie predchádzajúcej generácie autorov, sa vo Votavovej tvorbe prejavili špecifickým spôsobom a určili jeho jedinečný výtvarný rukopis. Vysokú školu múzických umení ukončil Votava v polovici osemdesiatych rokov, kedy sa menila paradigma klasickej scénografie tvorenej z pevných materiálov, ale aj akčná scénografia a dekonštrukcia na divadelných scénach už dosiahla svoje limity. Votava považoval za základ pre svoju tvorbu čiernu farbu a podobne ako Vychodil pokladal neutrálnu farebnosť scény za kľúčovú. Farebnosť, vytváraná najmä svetlom a hrou s tieňom, odrazom či priesvitnosťou materiálu, bola princípom akcie v jeho scénografii. Bol označovaný aj za zjav či priam renesančného umelca, ktorý svojou univerzálnosťou a schopnosťou tvoril v rôznych podmienkach a maximálne využíval dostupné materiály. Venoval sa aj grafickému dizajnu, voľnej umeleckej tvorbe či umeleckému šperku. Významná je aj jeho účasť na pražskom happeningu Koniec násilia, ktorý 26. 11. 1989 na Letenskej pláni zorganizovali študenti pražských univerzít DAMU, UMPRUM, AVU a zamestnanci pražských divadiel.

Pri tvorbe si vždy všetko do najmenšieho detailu rozkreslil a popísal, aby dokázal odhadnúť limity možného, hoci ich aj tak vždy tlačil až na úplnú hranicu uskutočniteľnosti. Jeho výtvarné riešenia boli zväčša jednoduché, no veľmi efektné, príkladom čoho je aj emisia poštovej známky, ktorá znázorňuje skice masiek, maketu scény a kostýmové návrhy k inscenácii Orfeus a Eurydika (Ch. W. Gluck, 1991) zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Sám o nej rád hovoril, že výsledkom trojmesačného hľadania koncepcie bol nakoniec len jeden trojuholník.


Autor (zdroj) popisu: Zuzana Koblišková


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov