Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Postage Stamp:
Art: Ales Votava (1962 - 2001) - Sketches of masks

Art: Ales Votava (1962 - 2001) - Sketches of masks
Date of Issue: 21. 10. 2022
Face value: 2,60 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 2
Stamps in set: 2
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 60000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the ART series with a depiction of sketches of masks by Aleš Votava for the theatrical performance Orpheus and Eurydice.


Text motifs: SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA / ALEŠ VOTAVA / (1962 – 2001) / G. CH. WILLIBALD, ORFEUS A EURYDIKA, ŠKICE MASIEK, 1991

Pictorial motifs: Skice štyroch mužských masiek pre divadelné predstavenie Orfeus a Eurydika (Ch. W. Gluck, 1991).

Postage stamp engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Art: Ales Votava (1962 - 2001) - Sketches of masks (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Art: Ales Votava (1962 - 2001) - Sketches of masks (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Aleš Votava bol jedným z posledných, ale aj najvýraznejších žiakov Ladislava Vychodila, zakladateľa bratislavskej scénografickej školy. Jeho vedenie, ale najmä vplyv akčnej scénografie predchádzajúcej generácie autorov, sa vo Votavovej tvorbe prejavili špecifickým spôsobom a určili jeho jedinečný výtvarný rukopis. Vysokú školu múzických umení ukončil Votava v polovici osemdesiatych rokov, kedy sa menila paradigma klasickej scénografie tvorenej z pevných materiálov, ale aj akčná scénografia a dekonštrukcia na divadelných scénach už dosiahla svoje limity. Votava považoval za základ pre svoju tvorbu čiernu farbu a podobne ako Vychodil pokladal neutrálnu farebnosť scény za kľúčovú. Farebnosť, vytváraná najmä svetlom a hrou s tieňom, odrazom či priesvitnosťou materiálu, bola princípom akcie v jeho scénografii. Bol označovaný aj za zjav či priam renesančného umelca, ktorý svojou univerzálnosťou a schopnosťou tvoril v rôznych podmienkach a maximálne využíval dostupné materiály. Venoval sa aj grafickému dizajnu, voľnej umeleckej tvorbe či umeleckému šperku. Významná je aj jeho účasť na pražskom happeningu Koniec násilia, ktorý 26. 11. 1989 na Letenskej pláni zorganizovali študenti pražských univerzít DAMU, UMPRUM, AVU a zamestnanci pražských divadiel.

Pri tvorbe si vždy všetko do najmenšieho detailu rozkreslil a popísal, aby dokázal odhadnúť limity možného, hoci ich aj tak vždy tlačil až na úplnú hranicu uskutočniteľnosti. Jeho výtvarné riešenia boli zväčša jednoduché, no veľmi efektné, príkladom čoho je aj emisia poštovej známky, ktorá znázorňuje skice masiek, maketu scény a kostýmové návrhy k inscenácii Orfeus a Eurydika (Ch. W. Gluck, 1991) zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Sám o nej rád hovoril, že výsledkom trojmesačného hľadania koncepcie bol nakoniec len jeden trojuholník.


Author (source) of the description: Zuzana Koblišková


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists