Observations from the opening of the exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Piestany (Slovakia)

Report supplemented with photos from the opening of the exhibition THE BEST OF FRANTIŠK HORNIAK'S WORK in Piešťany.

18. 11. 2022

Postage Stamp:
Art: Ján Rombauer (1782 - 1849) - Saint Martin on horseback

Art: Ján Rombauer (1782 - 1849) - Saint Martin on horseback
Date of Issue: 21. 10. 2022
Face value: 2,60 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 2
Stamps in set: 2
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 60000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the ART series with a depiction of a painting by Ján Rombauer - Saint Martin on horseback (with a beggar).


Text motifs: JÁN ROMBAUER / 1782 – 1849 / SNM - SPIŠSKÉ MÚZEUM V LEVOČI / SVÄTÝ MARTIN NA KONI, OKOLO 1836

Pictorial motifs: Maľba Jána Rombauera - Svätý Martin na koni (so žobrákom).

Postage stamp engraving: František Horniak

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Art: Ján Rombauer (1782 - 1849) - Saint Martin on horseback (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Art: Ján Rombauer (1782 - 1849) - Saint Martin on horseback (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Spišský maliar Ján Rombauer (1782 – 1849) bol synom stolára a garbiarovej dcéry. Rodnú Levoču opustil už v mladosti. Odišiel za bratmi do Prešova a potom do Petrohradu. Oženil sa s Amáliou Baumannovou, s ktorou hovoril po francúzsky. V roku 1824 sa do Prešova vrátil a pôsobil tam do konca života.

Umelecké vzdelanie nemal, základy zrejme získal u Jána Jakuba Stundera, levočského maliara dánskeho pôvodu. Vďaka svojmu talentu sa vypracoval na žiadaného portrétistu spoločenskej honorácie, obchodníkov a vzdelancov. Tvoril v období biedermeiera. Inšpirácie nachádzal v starom nizozemskom umení. Venoval sa aj náboženským obrazom pre evanjelickú, rímsko- i gréckokatolícku cirkev. V roku 1836 namaľoval rozmerný obraz Svätý Martin na koni. Zachoval sa v zbierkach SNM – Spišského múzea v Levoči. Je signovaný a datovaný na kameni v ľavom dolnom rohu. Pravdepodobne bol určený do Kostola sv. Martina v Kapušanoch, pre ktorý namaľoval obrazy oboch bočných oltárov.

Rombauer stvárnil svätého Martina, biskupa z Tours, ešte ako rímskeho vojaka na koni, ktorý keď zbadal chromého žobráka, mečom rozťal svoj plášť a polovicu mu dal. Podľa rímskeho práva iba polovica plášťa patrila vojakovi, polovica eráru, takže daroval len to, čo bolo jeho. Rombauer výjav situoval do kopcovitej krajiny s kupolovitým chrámom a na nebesia namaľoval anjelov, poňatých, až na jedného, len ako okrídlené hlavičky. Obraz má pre Rombauera typické tmavé obrysy a viacero zvláštností. Martinov kôň je hlavou otočený smerom do krajiny, nie k divákovi, čo je zriedkavé. Na prilbe svätca sedí syčiaci bazilišok, ktorý má zastrašiť nepriateľa, v danej situácii bez raison d’etre. Tiež fúziky, ktoré mu Rombauer namaľoval, sa vymykajú bežným zobrazeniam svätca. Obraz nemá na Slovensku obdobu a je obohatením umeleckých spracovaní známej legendy. Motívom FDC je obraz Podobizeň Jána Steinhübela z Prešova zo zbierkového fondu SNG.


Author (source) of the description: Marta Herucová


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists