Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

15. 04. 2024

Poštová známka:
EUROPA 2022: Príbehy a mýty - Lomidrevo

EUROPA 2022: Príbehy a mýty - Lomidrevo
Deň vydania: 02. 05. 2022
Nominálna hodnota: 1,50 €
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 160000

Poštová známka z emisného radu EUROPA s námetom Príbehy a mýty - Lomidrevo.


Textový motív: LOMIDREVO

Obrazový motív: Postava Lomidreva.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Martin Kellenberger

Upravený tlačový list:

Poštová známka EUROPA 2022: Príbehy a mýty - Lomidrevo (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka EUROPA 2022: Príbehy a mýty - Lomidrevo (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Za zachovanie množstva motívov tradičných ľudových rozprávok a povestí vďačíme folklórnym zberom príslušníkov štúrovskej generácie. Ako prvý publikoval ich výber Ján Francisci-Rimavský v knihe Slovenskje povesťi v roku 1845. Ľudové povesti a rozprávky mali v predstavách romantických zberateľov 19. storočia niesť črty konkrétneho „národného ducha“. Rozprávkam štúrovci síce upierali historickú faktografickú hodnotu, no nachádzali v nich vieru v budúcnosť slovenského národa. A práve vo víťaziacom Lomidrevovi videl Francisci „... zidealizované indivíduum Slovenska“.

Vedecké výskumy poukazujú na typickú vlastnosť folklóru, ktorou je medzinárodné šírenie motívov. Aj Lomidrevo predstavuje slovenskú verziu príbehov o putujúcich hrdinoch obdarených bohmi alebo inými nadprirodzenými bytosťami nadľudskou fyzickou silou, čím pripomína známe staroveké príbehy o Herkulovi alebo Samsonovi. Postava Lomidreva, zachytená v slovenskom jazykovom prostredí Jánom Franciscim, Pavlom Dobšinským a ďalšími zberateľmi 19. storočia, sa objavuje v typickej rozprávkovej ríši princezien a drakov so šťastným koncom – chudobný, šikovný a čestný Lomidrevo s priateľmi sa stanú kráľmi. Lomidrevo reprezentuje slovenský kontext stereotypu horala/pastiera putujúceho slovenskými dedinami a v ruke zvierajúceho valašku a budzogáň.

Jeho fyzická sila je vysvetlená dlhým dojčením (17 rokov). Pavol Dobšinský pridal k tomuto motívu nasledujúcu poznámku: „O tomto nadájaní musím podotknúť, že na Muránskej doline a inde v Gemeri doposiaľ o Hroncoch, t. j. o mocných zachovalých obyvateľoch hornatých krajov Hrona, pod Kráľovou hoľou, tá domienka platí, že u nich matky ešte i vyrastených chlapcov nadájajú... A o hodnom mocnom chlapovi k označeniu jeho sily sa povedá: ‚Ten za tri roky mater cical.‘ “


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - Mgr. Zuzana Panczová, PhD.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov