Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/4 (110)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

26. 09. 2021

Poštová známka:
EUROPA 2022: Príbehy a mýty - Lomidrevo

EUROPA 2022: Príbehy a mýty - Lomidrevo
Deň vydania: 02. 05. 2022
Nominálna hodnota: 1,70 €
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 160000

Poštová známka z emisného radu EUROPA s námetom Príbehy a mýty - Lomidrevo.


Textový motív: LOMIDREVO

Obrazový motív: Postava Lomidreva.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Martin Kellenberger

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka EUROPA 2022: Príbehy a mýty - Lomidrevo (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov