Actual information from the Union of Czech Philatelists

Review of the most recent information from the Union of Czech Philatelists as provided by the journal Informace SČF.

17. 07. 2023

Postage Stamp:
EUROPA 2022: Stories and Myths - Lomidrevo

EUROPA 2022: Stories and Myths - Lomidrevo
Date of Issue: 02. 05. 2022
Face value: 1,50 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 44,1 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 160000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the EUROPA stamp series devoted to the Stories and Myths - Lomidrevo.


Text motifs: LOMIDREVO

Pictorial motifs: Postava Lomidreva.

Postage stamp artwork: akad. mal. Martin Kellenberger

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp EUROPA 2022: Stories and Myths - Lomidrevo (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp EUROPA 2022: Stories and Myths - Lomidrevo (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Za zachovanie množstva motívov tradičných ľudových rozprávok a povestí vďačíme folklórnym zberom príslušníkov štúrovskej generácie. Ako prvý publikoval ich výber Ján Francisci-Rimavský v knihe Slovenskje povesťi v roku 1845. Ľudové povesti a rozprávky mali v predstavách romantických zberateľov 19. storočia niesť črty konkrétneho „národného ducha“. Rozprávkam štúrovci síce upierali historickú faktografickú hodnotu, no nachádzali v nich vieru v budúcnosť slovenského národa. A práve vo víťaziacom Lomidrevovi videl Francisci „... zidealizované indivíduum Slovenska“.

Vedecké výskumy poukazujú na typickú vlastnosť folklóru, ktorou je medzinárodné šírenie motívov. Aj Lomidrevo predstavuje slovenskú verziu príbehov o putujúcich hrdinoch obdarených bohmi alebo inými nadprirodzenými bytosťami nadľudskou fyzickou silou, čím pripomína známe staroveké príbehy o Herkulovi alebo Samsonovi. Postava Lomidreva, zachytená v slovenskom jazykovom prostredí Jánom Franciscim, Pavlom Dobšinským a ďalšími zberateľmi 19. storočia, sa objavuje v typickej rozprávkovej ríši princezien a drakov so šťastným koncom – chudobný, šikovný a čestný Lomidrevo s priateľmi sa stanú kráľmi. Lomidrevo reprezentuje slovenský kontext stereotypu horala/pastiera putujúceho slovenskými dedinami a v ruke zvierajúceho valašku a budzogáň.

Jeho fyzická sila je vysvetlená dlhým dojčením (17 rokov). Pavol Dobšinský pridal k tomuto motívu nasledujúcu poznámku: „O tomto nadájaní musím podotknúť, že na Muránskej doline a inde v Gemeri doposiaľ o Hroncoch, t. j. o mocných zachovalých obyvateľoch hornatých krajov Hrona, pod Kráľovou hoľou, tá domienka platí, že u nich matky ešte i vyrastených chlapcov nadájajú... A o hodnom mocnom chlapovi k označeniu jeho sily sa povedá: ‚Ten za tri roky mater cical.‘ “


Author (source) of the description: Slovenská pošta / POFIS - Mgr. Zuzana Panczová, PhD.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists