Offer of older catalogs - Czechoslovakia, Slovakia, Slovak state, Czech Republic, Protectorate of Bohemia and Moravia

Offer of older catalogs focused on Czechoslovakia, Slovakia and the Czech Republic, including the Slovak State 1913 - 1945 and the Protectorate of Bohemia and Moravia.

12. 06. 2021

Postage Stamp:
EUROPA 2022: Stories and Myths - Lomidrevo

EUROPA 2022: Stories and Myths - Lomidrevo
Date of Issue: 02. 05. 2022
Face value: 1,50 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 44,1 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 160000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the EUROPA stamp series devoted to the Stories and Myths - Lomidrevo.


Text motifs: LOMIDREVO

Pictorial motifs: Postava Lomidreva.

Postage stamp artwork: akad. mal. Martin Kellenberger

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp EUROPA 2022: Stories and Myths - Lomidrevo (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp EUROPA 2022: Stories and Myths - Lomidrevo (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Za zachovanie množstva motívov tradičných ľudových rozprávok a povestí vďačíme folklórnym zberom príslušníkov štúrovskej generácie. Ako prvý publikoval ich výber Ján Francisci-Rimavský v knihe Slovenskje povesťi v roku 1845. Ľudové povesti a rozprávky mali v predstavách romantických zberateľov 19. storočia niesť črty konkrétneho „národného ducha“. Rozprávkam štúrovci síce upierali historickú faktografickú hodnotu, no nachádzali v nich vieru v budúcnosť slovenského národa. A práve vo víťaziacom Lomidrevovi videl Francisci „... zidealizované indivíduum Slovenska“.

Vedecké výskumy poukazujú na typickú vlastnosť folklóru, ktorou je medzinárodné šírenie motívov. Aj Lomidrevo predstavuje slovenskú verziu príbehov o putujúcich hrdinoch obdarených bohmi alebo inými nadprirodzenými bytosťami nadľudskou fyzickou silou, čím pripomína známe staroveké príbehy o Herkulovi alebo Samsonovi. Postava Lomidreva, zachytená v slovenskom jazykovom prostredí Jánom Franciscim, Pavlom Dobšinským a ďalšími zberateľmi 19. storočia, sa objavuje v typickej rozprávkovej ríši princezien a drakov so šťastným koncom – chudobný, šikovný a čestný Lomidrevo s priateľmi sa stanú kráľmi. Lomidrevo reprezentuje slovenský kontext stereotypu horala/pastiera putujúceho slovenskými dedinami a v ruke zvierajúceho valašku a budzogáň.

Jeho fyzická sila je vysvetlená dlhým dojčením (17 rokov). Pavol Dobšinský pridal k tomuto motívu nasledujúcu poznámku: „O tomto nadájaní musím podotknúť, že na Muránskej doline a inde v Gemeri doposiaľ o Hroncoch, t. j. o mocných zachovalých obyvateľoch hornatých krajov Hrona, pod Kráľovou hoľou, tá domienka platí, že u nich matky ešte i vyrastených chlapcov nadájajú... A o hodnom mocnom chlapovi k označeniu jeho sily sa povedá: ‚Ten za tri roky mater cical.‘ “


Author (source) of the description: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists