Ponuka československých monografií poštových známok a poštovej histórie

Ponúkam na predaj niekoľko zväzkov československých monografií poštových známok a poštovej histórie vo veľmi dobrom stave.

03. 12. 2023

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 17. 07. 2023 10:20

Oznámenie oficiálnych výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022.


Do ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022 bolo zaradených všetkých 27 slovenských poštových známok, ktoré vydala Slovenská pošta, a.s., v roku 2022 (pozri Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022. Prišlo viac ako 1000 hlasov formou formulára na zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk, emailového hlasovania alebo hlasovania poštou. Tradične najzastúpenejšie krajiny sú Slovensko (785) a Česká republika (253). Po eliminovaní tých hlasov, ktoré boli z akéhokoľvek dôvodu neplatné, prípadne duplicitné, zostalo 1068 platných hlasov, ktoré priniesli nasledovné poradie:1. miesto s celkovým počtom 300 hlasov (28 %) patrí známke číslo 769


200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie


Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 20222. miesto s celkovým počtom 130 hlasov (12 %) patrí známke číslo 777


UMENIE: Ján Rombauer (1782 – 1849)


Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 20223. miesto s celkovým počtom 79 hlasov (7 %) patrí známke číslo 765


EUROPA 2022: Príbehy a mýty - Lomidrevo


Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022


Na ďalších miestach sa umiestnili nasledovné slovenské poštové známky (v zátvorke počet platných hlasov):

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

» 761 - 150. výročie Košicko-bohumínskej železnice (spoločné vydanie s Českou republikou) (75 hlasov)

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

» 768 - 150. výročie vzniku ŽOS Zvolen (75 hlasov)

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

» 782 - 50. výročie pristátia misie Apollo 17 na Mesiaci: Eugene Andrew Cernan (48 hlasov)

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

» 783 - Deň poštovej známky: Historický poštový voz (45 hlasov)
Poštový lístok s prítlačou a poďakovaním a príležitostná pečiatka


Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022Poďakovanie


Na záver mi dovoľte v mene organizátorov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022, ktorými sú Slovenská pošta, a. s. / POFIS, Zväz slovenských filatelistov a Informačný filatelistický portál www.postoveznamky.sk, poďakovať všetkým účastníkom. Veríme, že ich poteší malý filatelistický suvenír, ktorý od nás dostanú poštou.
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov