Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022

Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022
Author: Vojtech Jankovič
Published: 17. 07. 2023 10:20

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Announcement of the official results of the survey for the most beautiful Slovak postage stamp for 2022.


Do ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022 bolo zaradených všetkých 27 slovenských poštových známok, ktoré vydala Slovenská pošta, a.s., v roku 2022 (pozri Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022. Prišlo viac ako 1000 hlasov formou formulára na zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk, emailového hlasovania alebo hlasovania poštou. Tradične najzastúpenejšie krajiny sú Slovensko (785) a Česká republika (253). Po eliminovaní tých hlasov, ktoré boli z akéhokoľvek dôvodu neplatné, prípadne duplicitné, zostalo 1068 platných hlasov, ktoré priniesli nasledovné poradie:1. miesto s celkovým počtom 300 hlasov (28 %) patrí známke číslo 769


200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie


Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 20222. miesto s celkovým počtom 130 hlasov (12 %) patrí známke číslo 777


UMENIE: Ján Rombauer (1782 – 1849)


Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 20223. miesto s celkovým počtom 79 hlasov (7 %) patrí známke číslo 765


EUROPA 2022: Príbehy a mýty - Lomidrevo


Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022


Na ďalších miestach sa umiestnili nasledovné slovenské poštové známky (v zátvorke počet platných hlasov):

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

» 761 - 150. výročie Košicko-bohumínskej železnice (spoločné vydanie s Českou republikou) (75 hlasov)

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

» 768 - 150. výročie vzniku ŽOS Zvolen (75 hlasov)

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

» 782 - 50. výročie pristátia misie Apollo 17 na Mesiaci: Eugene Andrew Cernan (48 hlasov)

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

» 783 - Deň poštovej známky: Historický poštový voz (45 hlasov)
Poštový lístok s prítlačou a poďakovaním a príležitostná pečiatka


Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022Poďakovanie


Na záver mi dovoľte v mene organizátorov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022, ktorými sú Slovenská pošta, a. s. / POFIS, Zväz slovenských filatelistov a Informačný filatelistický portál www.postoveznamky.sk, poďakovať všetkým účastníkom. Veríme, že ich poteší malý filatelistický suvenír, ktorý od nás dostanú poštou.
Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists