Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Poštová známka:
Vianočná pošta 2022

Vianočná pošta 2022
Deň vydania: 11. 11. 2022
Nominálna hodnota: 0,75 €
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1000000

Poštová známka pre Vianočnú poštu 2022 s námetom detskej kresby.


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Detská kresba Viktórie Bubeníkovej s trojkráľovými koledníkmi.

Výtvarný návrh známky: Viktória Bubeníková

Grafická úprava: Adrian Ferda

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Vianočná pošta 2022 (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Slovenská pošta od roku 1999 organizuje výnimočný projekt Vianočná pošta, ktorý sa rokmi stal neodmysliteľnou súčasťou vianočného obdobia. Aj v roku 2022 (už dvadsiaty štvrtý raz) môžu deti posielať listy či pohľadnice Ježiškovi na adresu „Ježiško 999 99“. Presne pred 10 rokmi sa vedenie Slovenskej pošty rozhodlo spropagovať tento unikátny projekt nielen medzi deťmi, ale aj medzi širšou verejnosťou vydaním samostatnej emisie poštovej známky vytvorenej na základe návrhov detí. Od roku 2013, keď vyšla prvá poštová známka s detským námetom, sa do súťaže o vianočnú známku zapojili desiatky základných škôl z celého územia Slovenska, pričom boli akceptované aj diela detí zo zahraničia, napr. z Taiwanu, ktoré boli doručené poštou Ježiškovi.

Najčastejšie sa súťaže výtvarných návrhov tejto emisie zúčastňujú deti z Komárna. Najúspešnejší boli mladí autori z výtvarného krúžku Základnej školy Rozmarínová v Komárne, ktorý vedie Ing. Renáta Kubalová. Vďaka jej kreativite a osobnému nasadeniu sa výtvarné diela detí z tohto krúžku takmer každý rok stávajú motívmi vianočných poštových známok. Diela vyberá porota zložená z členov Realizačnej komisie slovenskej známkovej tvorby, a to výhradne na základe výtvarnej kvality, a nie príslušnosti detí ku konkrétnej škole. To je hlavným dôvodom, prečo je celá tohtoročná emisia známky tvorená dielami detí zo ZŠ Rozmarínová.

Námetom poštovej známky je kresba od Viktórie Bubeníkovej s trojkráľovými koledníkmi, motívom prítlače FDC je kresba vianočného mestečka od Kristíny Gubienovej a motívom FDC pečiatky anjel od Nikoletty Andrei Samai. Grafickú úpravu výtvarných návrhov vytvoril grafik Slovenskej pošty Adrian Ferda.


Autor (zdroj) popisu: Odbor komunikácie, SP, a.s.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov