Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

Postage Stamp:
Christmas Post 2022

Christmas Post 2022
Date of Issue: 11. 11. 2022
Face value: 0,75 €
Postage stamp dimensions: 33,9 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 1000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp for the Christmas Post 2022 with the theme of children's drawing.


Text motifs: nie je

Pictorial motifs: Detská kresba Viktórie Bubeníkovej s trojkráľovými koledníkmi.

Postage stamp artwork: Viktória Bubeníková

Graphical design: Adrian Ferda

Original artwork(s):

Postage Stamp Christmas Post 2022 (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Slovenská pošta od roku 1999 organizuje výnimočný projekt Vianočná pošta, ktorý sa rokmi stal neodmysliteľnou súčasťou vianočného obdobia. Aj v roku 2022 (už dvadsiaty štvrtý raz) môžu deti posielať listy či pohľadnice Ježiškovi na adresu „Ježiško 999 99“. Presne pred 10 rokmi sa vedenie Slovenskej pošty rozhodlo spropagovať tento unikátny projekt nielen medzi deťmi, ale aj medzi širšou verejnosťou vydaním samostatnej emisie poštovej známky vytvorenej na základe návrhov detí. Od roku 2013, keď vyšla prvá poštová známka s detským námetom, sa do súťaže o vianočnú známku zapojili desiatky základných škôl z celého územia Slovenska, pričom boli akceptované aj diela detí zo zahraničia, napr. z Taiwanu, ktoré boli doručené poštou Ježiškovi.

Najčastejšie sa súťaže výtvarných návrhov tejto emisie zúčastňujú deti z Komárna. Najúspešnejší boli mladí autori z výtvarného krúžku Základnej školy Rozmarínová v Komárne, ktorý vedie Ing. Renáta Kubalová. Vďaka jej kreativite a osobnému nasadeniu sa výtvarné diela detí z tohto krúžku takmer každý rok stávajú motívmi vianočných poštových známok. Diela vyberá porota zložená z členov Realizačnej komisie slovenskej známkovej tvorby, a to výhradne na základe výtvarnej kvality, a nie príslušnosti detí ku konkrétnej škole. To je hlavným dôvodom, prečo je celá tohtoročná emisia známky tvorená dielami detí zo ZŠ Rozmarínová.

Námetom poštovej známky je kresba od Viktórie Bubeníkovej s trojkráľovými koledníkmi, motívom prítlače FDC je kresba vianočného mestečka od Kristíny Gubienovej a motívom FDC pečiatky anjel od Nikoletty Andrei Samai. Grafickú úpravu výtvarných návrhov vytvoril grafik Slovenskej pošty Adrian Ferda.


Author (source) of the description: Odbor komunikácie, SP, a.s.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists