Inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Nitre pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia.

26. 07. 2024

Poštová známka:
Svetová výstava EXPO 2020 Dubai

Svetová výstava EXPO 2020 Dubai
Deň vydania: 21. 01. 2022
Nominálna hodnota: 2,10 €
Rozmery známky: 44,4 x 27.2 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset v kombinácii s kovorazbou
Náklad: 80000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania Svetovej výstavy EXPO 2020 Dubai v roku 2022 v Dubaji.


Textový motív: EXPO 2020 DUBAI / r. 797 / MINCA / HÁRÚNA / AR-RAŠÍDA

Obrazový motív: Staroveká minca Hárúna Ar-Rašída z roku 797.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Benca

Upravený tlačový list:

Poštová známka Svetová výstava EXPO 2020 Dubai (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Svetová výstava EXPO 2020 Dubai (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Poštová známka Svetová výstava EXPO 2020 Dubai (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Svetová výstava EXPO2020 DUBAI, ktorá sa mala konať v roku 2020, ale jej otvorenie sa z dôvodu celosvetovej pandémie COVID-19 presunulo na 1. 10. 2021, sa nesie v duchu futuristickej budúcnosti. V súvislosti s konceptom prezentácie nových technológií sa Slovenská pošta, a. s., rozhodla podporiť slovenskú účasť na svetovej výstave po prvý raz konanej v arabskej krajine vydaním poštovej známky, ktorá je vytlačená unikátnou technológiou nanoreliéfnej razby.

Motívom poštovej známky je reverz vzácnej arabskej mince zo zbierkového fondu Archeologického ústavu SAV v Nitre demonštrujúci aspekt mobility, ktorý je jedným z hlavných hesiel svetovej výstavy. Pri výbere mince spolupracoval významný slovenský numizmatik a dlhoročný pracovník Archeologického ústavu SAV PhDr. Ján Hunka, ktorý 8. 2. 2021 zomrel na následky ochorenia COVID-19. Z úcty k jeho pamiatke uvádzame jeho text v plnej citácii: „Sedemnásť milimetrov veľký a 3,364 g ťažký medený fals bagdadského kalifa Hárúna-al-Rašída (763-809) našli I. Žundálek a M. Soják pri prieskume južného svahu hradného kopca Bratislavského hradu 8. apríla 1992. Mincu typologicky určil V. Suchý z Bratislavy a jej originalitu overil V. Novák z Náprstkovho múzea v Prahe. Podľa ich analýz tento peniaz vyrobili v neznámej mincovni v 181. roku hidžri, čiže v roku 797 nášho letopočtu. Spomenutá minca je najstaršou slovenskou pamiatkou dokladajúcou vzájomné kontakty s kupcami a obchodníkmi, ktorí prechádzali arabskými oblasťami. Poukazuje na politický a hospodársky význam slovanskej Bratislavy, dôležitého obchodného centra na rieke Dunaj na prelome 8. a 9. storočia. Je pravdepodobne jedným z mála dôkazov o existencii diaľkových obchodných ciest medzi Bagdadským kalifátom a Franskou ríšou v čase vlády Karola Veľkého (768-814) a Hárúna-al-Rašída. Je výnimočným nálezom aj na území celej Karpatskej kotliny, lebo z tejto oblasti boli doposiaľ zistené len tri nálezy, ktoré obsahovali spolu 12 zlatých dinárov a strieborných dirhemov z 8. storočia“. (Pozri v: Zborník SNM Archeológia, Supplementum 2. Bratislava 2007, s. 153-158.)

Na prítlači FDC sú ďalej zobrazené relikty paláca Hárúna ar-Rašída nachádzajúce sa v sýrskej Rakke, kam v roku 796 Hárún ar-Rašíd presťahoval hlavné mesto kalifátu. Motívom FDC pečiatky je drachma s portrétom Hárúna ar-Rašída vyrobená mincovňou Zarjan medzi rokmi 775 − 809.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Martin Vančo, PhD., PhDr. Ján Hunka (†)


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov