Autorský umelecký grafický list so známkou k návšteve pápeža Františka na Slovensku

Mimoriadna ponuka - autorský umelecký grafický list so známkou k návšteve pápeža Františka na Slovensku.

14. 09. 2021

Poštová známka:
Svetová výstava EXPO 2020 Dubai (Spoločné vydanie so Spojenými arabskými emirátmi)

Svetová výstava EXPO 2020 Dubai (Spoločné vydanie so Spojenými arabskými emirátmi)
Deň vydania: 01. 10. 2021
Nominálna hodnota: 1,30 €
Rozmery známky: 44,4 x 27.2 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 120000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania Svetovej výstavy EXPO 2020 Dubai v Dubaji.


Textový motív: EXPO 2021 DUBAI / r. 797 / MINCA / HÁRÚNA / AR-RAŠÍDA

Obrazový motív: Staroveká minca Hárúna Ar-Rašída z roku 797.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Benca

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Svetová výstava EXPO 2020 Dubai (Spoločné vydanie so Spojenými arabskými emirátmi) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov