Looking-buying for red meter Michalovce Pivovar Slovensko

Looking for the red meter Michalovce Pivovar from the Slovak State period 1939 - 45

13. 02. 2021

Postage Stamp:
World Exhibition EXPO 2020 Dubai

World Exhibition EXPO 2020 Dubai
Date of Issue: 21. 01. 2022
Face value: 2,10 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 27.2 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset in combination with metalwork
Amount printed: 80000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the World Exhibition EXPO 2020 Dubai in Dubai in 2022.


Text motifs: EXPO 2020 DUBAI / r. 797 / MINCA / HÁRÚNA / AR-RAŠÍDA

Pictorial motifs: Staroveká minca Hárúna Ar-Rašída z roku 797.

Postage stamp artwork: akad. mal. Igor Benca

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp World Exhibition EXPO 2020 Dubai (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp World Exhibition EXPO 2020 Dubai (Original artwork(s))


Postage Stamp World Exhibition EXPO 2020 Dubai (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Svetová výstava EXPO2020 DUBAI, ktorá sa mala konať v roku 2020, ale jej otvorenie sa z dôvodu celosvetovej pandémie COVID-19 presunulo na 1. 10. 2021, sa nesie v duchu futuristickej budúcnosti. V súvislosti s konceptom prezentácie nových technológií sa Slovenská pošta, a. s., rozhodla podporiť slovenskú účasť na svetovej výstave po prvý raz konanej v arabskej krajine vydaním poštovej známky, ktorá je vytlačená unikátnou technológiou nanoreliéfnej razby.

Motívom poštovej známky je reverz vzácnej arabskej mince zo zbierkového fondu Archeologického ústavu SAV v Nitre demonštrujúci aspekt mobility, ktorý je jedným z hlavných hesiel svetovej výstavy. Pri výbere mince spolupracoval významný slovenský numizmatik a dlhoročný pracovník Archeologického ústavu SAV PhDr. Ján Hunka, ktorý 8. 2. 2021 zomrel na následky ochorenia COVID-19. Z úcty k jeho pamiatke uvádzame jeho text v plnej citácii: „Sedemnásť milimetrov veľký a 3,364 g ťažký medený fals bagdadského kalifa Hárúna-al-Rašída (763-809) našli I. Žundálek a M. Soják pri prieskume južného svahu hradného kopca Bratislavského hradu 8. apríla 1992. Mincu typologicky určil V. Suchý z Bratislavy a jej originalitu overil V. Novák z Náprstkovho múzea v Prahe. Podľa ich analýz tento peniaz vyrobili v neznámej mincovni v 181. roku hidžri, čiže v roku 797 nášho letopočtu. Spomenutá minca je najstaršou slovenskou pamiatkou dokladajúcou vzájomné kontakty s kupcami a obchodníkmi, ktorí prechádzali arabskými oblasťami. Poukazuje na politický a hospodársky význam slovanskej Bratislavy, dôležitého obchodného centra na rieke Dunaj na prelome 8. a 9. storočia. Je pravdepodobne jedným z mála dôkazov o existencii diaľkových obchodných ciest medzi Bagdadským kalifátom a Franskou ríšou v čase vlády Karola Veľkého (768-814) a Hárúna-al-Rašída. Je výnimočným nálezom aj na území celej Karpatskej kotliny, lebo z tejto oblasti boli doposiaľ zistené len tri nálezy, ktoré obsahovali spolu 12 zlatých dinárov a strieborných dirhemov z 8. storočia“. (Pozri v: Zborník SNM Archeológia, Supplementum 2. Bratislava 2007, s. 153-158.)

Na prítlači FDC sú ďalej zobrazené relikty paláca Hárúna ar-Rašída nachádzajúce sa v sýrskej Rakke, kam v roku 796 Hárún ar-Rašíd presťahoval hlavné mesto kalifátu. Motívom FDC pečiatky je drachma s portrétom Hárúna ar-Rašída vyrobená mincovňou Zarjan medzi rokmi 775 − 809.


Author (source) of the description: Mgr. Martin Vančo, PhD., PhDr. Ján Hunka (†)


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists