Krásy našej vlasti: Hričovský hrad

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Hričovskému hradu.

06. 09. 2024

Články z internetu:
Na EXPO v Dubaji pokrstili unikátnu známku s arabskou mincou

Na EXPO v Dubaji pokrstili unikátnu známku s arabskou mincou
Autor: Bianka Stuppacherová
Publikované: 04. 02. 2022 17:01

Správa o krste novej poštovej známky na výstave EXPO v Dubaji.


Základné informácie:


» Správa: Na EXPO v Dubaji pokrstili unikátnu známku s arabskou mincou

» Anotácia: V slovenskom pavilóne na EXPO 2020 v Dubaji pokrstili v nedeľu večer unikátnu známku. Je na nej vzácna medená arabská minca z 8. storočia, ktorá bola nájdená na svahu Bratislavského hradu ako dôkaz obchodných vzťahov s Arabmi v našich končinách už v tomto dávnom období

» Autor: Bianka Stuppacherová

» Dátum: 1. február 2022

» Zdroj: spravy.pravda.skKrstená známka v upravenom tlačovom liste:


Poštová známka - Svetová výstava EXPO 2020 Dubai


Autor: Bianka Stuppacherová

Pomôcka: Nástroje na automatizovaný preklad z cudzích jazykov


Mnoho z uvedených článkov je napísaných v češtine, angličtine, nemčine alebo inom cudzom jazyku. Pre tých, ktorí tieto jazyky neovládajú odporúčame použiť automatický preklad cez niektorú z najznámejších automatizovaných prekladacích služieb:


Pozri tiež / See also: ONLINE TRANSLATORS – HOW TO USE THEM

Pozor, všetky automatické preklady su bez záruky, pričom niektoré slová sa často prekladajú výrazmi, ktoré nekorešpondujú s výrazmi používanými filatelistami alebo zberateľmi známok.

Napríklad slovo 'známka' sa do angličtiny automatizovane prekladá ako 'mark', 'label', 'grade' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'stamp'; a opačne slovo 'stamp' sa do slovenčiny automatizovane prekladá ako 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'známka'. V tomto konkrétnom prípade je vhodné zdrojový text poopraviť na 'poštová známka', resp. 'postage stamp', čo automatizovaný preklad výrazne skvalitní.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov