Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/4 (115)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

14. 09. 2022

Poštová známka:
150. výročie založenia Východoslovenského múzea v Košiciach

150. výročie založenia Východoslovenského múzea v Košiciach
Deň vydania: 27. 10. 2022
Nominálna hodnota: 0,75 €
Rozmery známky: 44,4 x 27.2 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 500000

Príležitostná poštová známka pripomínajúca 150. výročie založenia Východoslovenského múzea v Košiciach.


Textový motív: 150. VÝROČIE ZALOŽENIA VÝCHODISLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH / 1872 2022

Obrazový motív: Priečelie budovy Východoslovenského múzea v Košiciach.

Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Jozef Česla

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 150. výročie založenia Východoslovenského múzea v Košiciach (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov