Osobnosti: Anna Jurkovičová (1824 - 1905) - 200. výročie narodenia

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 200. výročie narodenia prvej slovenskej ochotníckej herečky Anny Jurkovičovej (1824 - 1905).

05. 04. 2024

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky 150. výročie založenia Východoslovenského múzea v Košiciach

Slávnostná inaugurácia poštovej známky 150. výročie založenia Východoslovenského múzea v Košiciach
Miesto: Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru 2, Košice
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 27. 10. 2022

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky 150. výročie založenia Východoslovenského múzea v Košiciach.


Poštová známka 150. výročie založenia Východoslovenského múzea v Košiciach


Košický samosprávny kraj, Východoslovenské múzeum v Košiciach a Slovenská pošta, a. s. si Vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inuguráciu novej poštovej známky 150. výročie založenia Východoslovenského múzea v Košiciach, ktoré sa uskutoční 27. októbra 2022 o 15.00 hod. vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky 150. výročie založenia Východoslovenského múzea v Košiciach

Na akcii bude zriadená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom KOŠICE 1.

Inaugurácia poštovej známky 150. výročie založenia Východoslovenského múzea v Košiciach


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Miroslav Gerec

© www.pofis.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov