Stamp Inaugurations:
Ceremonial inauguration of the postage stamp 150th anniversary of the founding of the East Slovak Museum in Košice

Ceremonial inauguration of the postage stamp 150th anniversary of the founding of the East Slovak Museum in Košice
Location: Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru 2, Košice
Entry: Free (no admission)
Date: 27. 10. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp 150th anniversary of the founding of the East Slovak Museum in Košice (Slovakia).


Poštová známka 150. výročie založenia Východoslovenského múzea v Košiciach


Košický samosprávny kraj, Východoslovenské múzeum v Košiciach a Slovenská pošta, a. s. si Vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inuguráciu novej poštovej známky 150. výročie založenia Východoslovenského múzea v Košiciach, ktoré sa uskutoční 27. októbra 2022 o 15.00 hod. vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky 150. výročie založenia Východoslovenského múzea v Košiciach

Na akcii bude zriadená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom KOŠICE 1.

Inaugurácia poštovej známky 150. výročie založenia Východoslovenského múzea v Košiciach


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Miroslav Gerec

© www.pofis.sk


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists