Nature protection: Bees

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to bees.

30. 06. 2023

Commemorative Postmark:
Inauguration of the postage stamp 150th anniversary of the founding of the East Slovak Museum in Košice

Inauguration of the postage stamp 150th anniversary of the founding of the East Slovak Museum in Košice
Day of use: 27. 10. 2022
 
Post office: KOŠICE 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Kosice on the occasion of the inauguration of the postage stamp 150th anniversary of the founding of the East Slovak Museum in Košice.


Text motifs: 150 VÝROČIE VÝCHODLSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH / 1872 / 2022

Pictorial motifs: Iniciály V a M.

Thematic description and context:

Počiatky našej 150 ročnej kultúrnej inštitúcie siahajú do druhej polovice 19. storočia, kedy sa z uvedomelej myšlienky stala skutočnosť. Iniciátorom myšlienky založiť inštitúciu, ktorá by sa starala o záchranu pamiatok z Košíc a okolia bol Dr. Imrich Henszlmann. Svoju požiadavku predložil na putovnej konferencii Spolku uhorských lekárov a bádateľov prírody v Uhorsku, ktorá sa konala 10. augusta 1846 v Košiciach. Jeho vznešený úmysel sa stal skutočnosťou v roku 1872, kedy sa z iniciatívy a po dlhom úsilí bratov Klimkovičovcov (Klimkovicsovcov) a Viktora Miškovského (Myszkovského) podarilo v Košiciach založiť Hornouhorský muzeálny spolok (Felsőmagyarországi múzeum egylet). Ustanovujúca schôdza spolku sa konala 27. októbra 1872 v Košiciach.

Prvým sídlom Hornouhorského múzea bola budova bývalého hostinca „U zlatej hviezdy.“ Medzi prvé zbierky, ktoré spolok získal patrili zlaté, strieborné a medené mince, papierové platidlá, hodinky, listiny, mapy, knihy, rytiny, nábytok, cechové truhlice, porcelán, rozličné bronzové, kameninové nádoby, sošky, šperky, meče, pištole, minerály, preparáty zvierat a atď. Najväčší rozmach spolku nastal práve po jeho založení. Za prvé dva roky vlastnil Hornouhorský muzeálny spolok neuveriteľných 14 016 kusov zbierkových predmetov. Medzi prvých darcov patrili najmä osobnosti spoločenského života, kultúrne uvedomelí Košičania, cirkevní hodnostári, ako aj inštitúcie a spolky.

Za 150 rokov nepretržitého fungovania Východoslovenské múzeum spravuje vyše 500 000 zbierkových predmetov, má na konte tisíce zaujímavých výstav a podujatí, množstvo zreštaurovaných zbierok a takisto spokojných návštevníkov. Naše múzeum vyrástlo do krásy a novej doby s trvalou snahou o naplnenie ušľachtilej myšlienky a odkazu jej uvedomelých a šľachetných zakladateľov.


Author (source) of the description: PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., MBA


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists