Unikátny grafický komplet Rudolfa Cigánika - Osobnosti slovenské známe v známke

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného kompletu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Osobnosti slovenské známe v známke (5 portrétov slovenských osobností).

13. 04. 2022

Poštová známka:
50. výročie spustenia medzinárodného tranzitu plynu cez územie Slovenska

50. výročie spustenia medzinárodného tranzitu plynu cez územie Slovenska
Deň vydania: 23. 09. 2022
Nominálna hodnota: 1,30 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 750000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 50. výročia spustenia medzinárodného tranzitu plynu cez územie Slovenska.


Textový motív: 50 ROKOV MEDZINÁRODNÉHO TRANZITU PLYNU CEZ / ÚZEMIE SLOVENSKA

Obrazový motív: Uzáver na plynovom potrubí, mapa Slovenska s vyznačenou trasou plynovodu.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Benca

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 50. výročie spustenia medzinárodného tranzitu plynu cez územie Slovenska (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov