Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Poštová známka:
50. výročie spustenia medzinárodného tranzitu plynu cez územie Slovenska

50. výročie spustenia medzinárodného tranzitu plynu cez územie Slovenska
Deň vydania: 23. 09. 2022
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 750000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 50. výročia spustenia medzinárodného tranzitu plynu cez územie Slovenska.


Textový motív: 50 ROKOV MEDZINÁRODNÉHO TRANZITU PLYNU CEZ / ÚZEMIE SLOVENSKA

Obrazový motív: Uzáver na plynovom potrubí, mapa Slovenska s vyznačenou trasou plynovodu.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Benca

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 50. výročie spustenia medzinárodného tranzitu plynu cez územie Slovenska (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Slovensko tento rok oslavuje 50. výročie, odkedy sa cez naše územie začal prepravovať zemný plyn pre európske trhy. Pôvodne prepravná sieť Eustreamu (vtedy ešte Slovtransgaz) slúžila iba na tranzit zemného plynu v smere z východu na západ. Vďaka rozsiahlym investíciám do rozvoja prepravnej siete za poslednú viac ako dekádu je však dnes EUSTREAM už v úplne inej pozícii. Systém paralelných potrubí je obojsmerne prepojený s hlavnými prepravnými trasami na Ukrajine, v Maďarsku, Českej republike, Rakúsku a Poľsku – teda so všetkými susednými krajinami. Vďaka tomu je dnes možné prepravovať zemný plyn zo všetkých (a na všetky) svetové strany. V čase krízových udalostí vyvolaných vojnou na Ukrajine ide o mimoriadne dôležitú vlastnosť slovenského prepravného systému, ktorá umožňuje rozvoj alternatívnych dodávok zemného plynu pre nás i okolité krajiny.

Rok, keď slovenský plynárenský prepravca Eustream slávi polstoročie svojho fungovania, je zároveň rokom dokončenia nového diela, ktoré je významné pre európsku energetickú bezpečnosť: prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko. Predstavuje poslednú chýbajúcu časť v novom strategickom severo-južnom európskom koridore. Tento koridor spája LNG terminálny v Baltskom mori (Świnoujście v Poľsku) či nový Baltic Pipe napojený na zdroje nórskeho zemného plynu s Jadranom (LNG terminál Krk). Ide o novú prepravnú tepnu, ktorá posilňuje spoločnú európsku bezpečnosť dodávok, otvára nové možnosti energetického zásobovania a potvrdzuje úlohu Slovenska ako plynárenskej križovatky strednej Európy.

Polstoročie fungovania tranzitu sa prelína s energetickou krízou spôsobenou vojenskou inváziou na Ukrajine a súčasne s naliehavými výzvami v oblasti dekarbonizácie. Modernizovaná slovenská prepravná sieť v súčasnosti predstavuje hlavnú trasu, cez ktorú sa od roku 2014 Ukrajina zásobuje zemným plynom nakupovaným na európskom trhu. Polstoročie fungovania slovenského tranzitu je tak aj pripomenutím si vzájomnej spolupráce s ukrajinskými partnermi, resp. ukrajinským prevádzkovateľom prepravnej siete zemného plynu (Gas TSO of Ukraine), ktorý aj v krízových časoch potvrdzuje úlohu stabilného partnera európskej energetickej bezpečnosti. Slovensko sa zároveň pripravuje na plnenie budúcich úloh pri budovaní vodíkovej ekonomiky. Robustná prepravná sieť zložená z paralelných potrubí je do budúcna dobre využiteľná nielen na prepravu zemného plynu v rozličných smeroch, ale postupne aj na prepravu vodíka vyrábaného z obnoviteľných zdrojov v EÚ i okolitých krajinách (vrátane Ukrajiny).


Autor (zdroj) popisu: Pavol Kubík


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov