03. 12. 2023

Postage Stamp:
50th anniversary of the launch of international gas transit through Slovakia

50th anniversary of the launch of international gas transit through Slovakia
Date of Issue: 23. 09. 2022
Face value: 1,00 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 750000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued on commemorate the 50th anniversary of the launch of international gas transit through Slovakia.


Text motifs: 50 ROKOV MEDZINÁRODNÉHO TRANZITU PLYNU CEZ / ÚZEMIE SLOVENSKA

Pictorial motifs: Uzáver na plynovom potrubí, mapa Slovenska s vyznačenou trasou plynovodu.

Postage stamp artwork: akad. mal. Igor Benca

Original artwork(s):

Postage Stamp 50th anniversary of the launch of international gas transit through Slovakia (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Slovensko tento rok oslavuje 50. výročie, odkedy sa cez naše územie začal prepravovať zemný plyn pre európske trhy. Pôvodne prepravná sieť Eustreamu (vtedy ešte Slovtransgaz) slúžila iba na tranzit zemného plynu v smere z východu na západ. Vďaka rozsiahlym investíciám do rozvoja prepravnej siete za poslednú viac ako dekádu je však dnes EUSTREAM už v úplne inej pozícii. Systém paralelných potrubí je obojsmerne prepojený s hlavnými prepravnými trasami na Ukrajine, v Maďarsku, Českej republike, Rakúsku a Poľsku – teda so všetkými susednými krajinami. Vďaka tomu je dnes možné prepravovať zemný plyn zo všetkých (a na všetky) svetové strany. V čase krízových udalostí vyvolaných vojnou na Ukrajine ide o mimoriadne dôležitú vlastnosť slovenského prepravného systému, ktorá umožňuje rozvoj alternatívnych dodávok zemného plynu pre nás i okolité krajiny.

Rok, keď slovenský plynárenský prepravca Eustream slávi polstoročie svojho fungovania, je zároveň rokom dokončenia nového diela, ktoré je významné pre európsku energetickú bezpečnosť: prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko. Predstavuje poslednú chýbajúcu časť v novom strategickom severo-južnom európskom koridore. Tento koridor spája LNG terminálny v Baltskom mori (Świnoujście v Poľsku) či nový Baltic Pipe napojený na zdroje nórskeho zemného plynu s Jadranom (LNG terminál Krk). Ide o novú prepravnú tepnu, ktorá posilňuje spoločnú európsku bezpečnosť dodávok, otvára nové možnosti energetického zásobovania a potvrdzuje úlohu Slovenska ako plynárenskej križovatky strednej Európy.

Polstoročie fungovania tranzitu sa prelína s energetickou krízou spôsobenou vojenskou inváziou na Ukrajine a súčasne s naliehavými výzvami v oblasti dekarbonizácie. Modernizovaná slovenská prepravná sieť v súčasnosti predstavuje hlavnú trasu, cez ktorú sa od roku 2014 Ukrajina zásobuje zemným plynom nakupovaným na európskom trhu. Polstoročie fungovania slovenského tranzitu je tak aj pripomenutím si vzájomnej spolupráce s ukrajinskými partnermi, resp. ukrajinským prevádzkovateľom prepravnej siete zemného plynu (Gas TSO of Ukraine), ktorý aj v krízových časoch potvrdzuje úlohu stabilného partnera európskej energetickej bezpečnosti. Slovensko sa zároveň pripravuje na plnenie budúcich úloh pri budovaní vodíkovej ekonomiky. Robustná prepravná sieť zložená z paralelných potrubí je do budúcna dobre využiteľná nielen na prepravu zemného plynu v rozličných smeroch, ale postupne aj na prepravu vodíka vyrábaného z obnoviteľných zdrojov v EÚ i okolitých krajinách (vrátane Ukrajiny).


Author (source) of the description: Pavol Kubík


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists