10. 03. 2021
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/2 (108)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/2 (108)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

Ján Vallo (redaktor)
10. 03. 2021
Za Jozefom Čížkom

Za Jozefom Čížkom

Smutná správa o odchode Jozefa Čižka - jedného z našich najvýznamnejších filatelistov.

Miroslav Bachratý, Vlado Sládek

Nové poštové známky a iné materiály

26. 11. 2021
 

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov