Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2024/1 (121)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2024/1 (121)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 01. 04. 2024 12:45

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2024/1 (121)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


Bulletin SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku - Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» VATIKÁN – 2023

» Sviatok stolca svätého Petra apoštola

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus) - 19. časť

» » Freska (069)

» » Konsekračný kríž (070)

» » Božie oko (071)

» 10. Pluralita kríža – Heraldika

» Franz Anton Maulbertsch

» Profesor ThDr. Štefan Hlaváč

» Pád Konštantínopolu

» Kardináli Korec a Tomko na filatelistických materiáloch

» Inaugurácia známky

» Profesor ThDr. Štefan Hlaváč

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» » 12.1.2024: Osobnosti: Ján Chryzostom Korec a Jozef Tomko

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2024/14 (121)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov