Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná pohoriu Vihorlatské vrchy a zástupcovi ich fauny – hadiarovi krátkoprstému (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2023/4 (120)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2023/4 (120)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 09. 12. 2023 22:54

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2023/4 (120)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


Bulletin SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku - Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» 64. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej

» Zápisnica zo 64. stretnutia SSG – Trenč Teplá

» Správa o činnosti SSG za obdobie 19. 10. 2019 – 20. 10. 2023

» Betlehemské jasličky – 800. výročie

» Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus) - 18. časť

» » Empora (064)

» » Schody a schodisko (065)

» » Stupeň a pódium (066)

» » Organ (067)

» » Organový pozitív (068)

» » Schody a schodisko (065)

» » Schody a schodisko (065)

» 9. Pluralita kríža – Rehoľné spoločenstvá

» Relikvie blahoslavenej Gizely v Katedrále v Nitre

» Filatelistické akcie

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» » 26. 10. 2023: UMENIE: Gemerská gotická cesta – nástenné maľby v Kostole Najsvätejšej Trojice v Rákoši

» » 26. 10. 2023: UMENIE: Gemerská gotická cesta – oltár v Kostole Zvestovania Panne Márii v Chyžnom

» » 16. 11. 2023: Vianočná pošta 2023

» » 16. 11. 2023: Vianoce 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» » 14. 6. 2023: Blaise Pascal

» » 6. 9. 2023: Shakespearovské hry - aršík

» » 18. 10. 2023: Univerzita Palackého v Olomouci

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2023/4 (120)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov