Postage stamp territories - Transnistria

Article from the field of stamp territories focused on the history and postal service of Transnistria.

29. 03. 2024

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2023/4 (120)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2023/4 (120)
Author: Ján Vallo (redaktor)
Published: 09. 12. 2023 22:54

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.Bulletin SV. GABRIEL 2023/4 (120)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


Bulletin SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku - Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» 64. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej

» Zápisnica zo 64. stretnutia SSG – Trenč Teplá

» Správa o činnosti SSG za obdobie 19. 10. 2019 – 20. 10. 2023

» Betlehemské jasličky – 800. výročie

» Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus) - 18. časť

» » Empora (064)

» » Schody a schodisko (065)

» » Stupeň a pódium (066)

» » Organ (067)

» » Organový pozitív (068)

» » Schody a schodisko (065)

» » Schody a schodisko (065)

» 9. Pluralita kríža – Rehoľné spoločenstvá

» Relikvie blahoslavenej Gizely v Katedrále v Nitre

» Filatelistické akcie

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» » 26. 10. 2023: UMENIE: Gemerská gotická cesta – nástenné maľby v Kostole Najsvätejšej Trojice v Rákoši

» » 26. 10. 2023: UMENIE: Gemerská gotická cesta – oltár v Kostole Zvestovania Panne Márii v Chyžnom

» » 16. 11. 2023: Vianočná pošta 2023

» » 16. 11. 2023: Vianoce 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» » 14. 6. 2023: Blaise Pascal

» » 6. 9. 2023: Shakespearovské hry - aršík

» » 18. 10. 2023: Univerzita Palackého v Olomouci

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2023/4 (120)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists