Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2023/3 (119)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2023/3 (119)
Author: Ján Vallo (redaktor)
Published: 19. 09. 2023 16:37

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.Bulletin SV. GABRIEL 2023/3 (119)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


Bulletin SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku - Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» XVII. kongres Svetovej federácie St. Gabriel - Osnabrück

» Svätý Tomáš Akvinský - 700. výročie svätorečenia

» Sixtínska kaplnka vo Vatikáne

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus) - 17. časť

» 8. Pluralita kríža – Insígnie a paramenty

» Slovenskí biskupi Banskobystrickej diecézy v 20. storočí - 4

» Svetové dni mládeže – LISABON 2023

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2023/3 (119)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists