New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

15. 04. 2024

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2023/2 (118)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2023/2 (118)
Author: Ján Vallo (redaktor)
Published: 26. 06. 2023 22:54

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.Bulletin SV. GABRIEL 2023/2 (118)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


Bulletin SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku - Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» 63. stretnutie SSG v Ružomberku, 18. 3. 2023

» Svätý Karol Boromejský

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus) - 16. časť

» 7. Pluralita kríža – Farba

» Putovanie spojené i s našou históriou

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» Inaugurácie a ďalšie filatelistické akcie

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2023/2 (118)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists