The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2023/1 (117)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2023/1 (117)
Author: Ján Vallo (redaktor)
Published: 26. 05. 2023 15:47

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.Bulletin SV. GABRIEL 2023/1 (117)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


Bulletin SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku - Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» 63. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel

» Správa o hospodárení SSG za rok 2022

» Pápež Benedikt XVI. (16. apríl 1927 – 31. december 2022)

» VATIKÁN – 2022

» Archanjel Gabriel – 50 rokov patrónom pošty a filatelie

» Wormský konkordát

» Patrón umelcov Fra Angelico

» Mons. Ján Vallo – laureát Ceny Fra Angelico 2023

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus) - 15. časť

» 6. Pluralita kríža – Farba

» Slovenskí biskupi Banskobystrickej diecézy v 20. storočí - 3

» Mikuláš Kopernik (1473 – 1543)

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA

» Viete, že


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2023/1 (117)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists