Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2023/1 (117)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2023/1 (117)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 26. 05. 2023 15:47

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2023/1 (117)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


Bulletin SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku - Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» 63. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel

» Správa o hospodárení SSG za rok 2022

» Pápež Benedikt XVI. (16. apríl 1927 – 31. december 2022)

» VATIKÁN – 2022

» Archanjel Gabriel – 50 rokov patrónom pošty a filatelie

» Wormský konkordát

» Patrón umelcov Fra Angelico

» Mons. Ján Vallo – laureát Ceny Fra Angelico 2023

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus) - 15. časť

» 6. Pluralita kríža – Farba

» Slovenskí biskupi Banskobystrickej diecézy v 20. storočí - 3

» Mikuláš Kopernik (1473 – 1543)

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA

» Viete, že


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2023/1 (117)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov