Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

24. 04. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/5 (116)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/5 (116)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 11. 12. 2022 15:37

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2022/5 (116)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


Bulletin SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku - Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» 62. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej, 15. 10. 2022

» Sv. Gianna Beretta-Molla (1922–1962)

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus) - 14. časť

» 5. Pluralita kríža – Materiál

» Slovenskí biskupi Banskobystrickej diecézy v 20. storočí - 2

» Vznik gregoriánskeho kalendára – 440. výročie

» Sv. Fidel zo Sigmaringenu

» Ikona Panny Márie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» Inaugurácie, výstavy, akcie

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2022/5 (116)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov