Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/4 (115)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/4 (115)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 14. 09. 2022 14:29

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2022/4 (115)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


Bulletin SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku - Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» Pápež Ján Pavol I. - blahoslavený

» Kráľovná Izabela I. Katolícka – členka Tretieho rádu františkánov

» Krištof Kolumbus – člen Tretieho rádu františkánov

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus) - 13. časť

» 4. Pluralita kríža – Ukončenie ramien

» Slovenskí biskupi Banskobystrickej diecézy v 20. storočí - 1

» Sv. František Borgia, SJ (1510-1572)

» Sv. Tomáš, apoštol

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA

» Viete že:


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2022/4 (115)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov