Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/3 (114)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/3 (114)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 07. 08. 2022 01:54

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2022/3 (114)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» 61. stretnutie SSG v Dolnom Smokovci, 29. 4. - 1. 5. 2022

» Proroci v Sixtínskej kaplnke

» Sv. Alojz Ján Orione (1872 - 1940)

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus) - 12. časť

» 3. Pluralita kríža – Tvary ramien

» Johann Gregor Mendel – 200. výročie narodenia

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA

» Opustil nás náš člen, pán Michal Kiššimon


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2022/3 (114)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov