Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/2 (113)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/2 (113)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 14. 04. 2022 16:31

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2022/2 (113)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» 61. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel

» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» Správa o hospodárení SSG za rok 2021

» Pápež Sixtus V. - 500. výročie narodenia

» 1000 rokov od príchodu Svätého Andreja – Svorada na územie Slovenska

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus) - 11. časť

» Pluralita kríža – Počet priečnych ramien

» Bl. Charles de Foucauld – svätorečenie 15.mája 2022

» Tri Márie pod krížom

» Peter Michal Bohúň a jeho život a dielo v odraze známkovej tvorby

» Sv. Dominik Savio (1842 – 1857)

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA

» Inaugurácia v Liptovskom Mikuláši


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2022/2 (113)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov