Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/1 (112)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/1 (112)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 25. 01. 2022 23:06

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2022/1 (112)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» VATIKÁN – 2021

» Svätá koruna uhorských kráľov

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus)

» Pluralita kríža – Úvod

» Mandylion

» Sv. Norbert, biskup, zakladateľ rehole

» Sv. Ignác z Loyoly (1491 – 1556)

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2022/1 (112)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov