Issue plan of Slovak postage stamps for 2023

Updated issue plan of Slovak postage stamps for 2023.

03. 03. 2023

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2022/1 (112)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2022/1 (112)
Author: Ján Vallo (redaktor)
Published: 25. 01. 2022 23:06

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.Bulletin SV. GABRIEL 2022/1 (112)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» VATIKÁN – 2021

» Svätá koruna uhorských kráľov

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus)

» Pluralita kríža – Úvod

» Mandylion

» Sv. Norbert, biskup, zakladateľ rehole

» Sv. Ignác z Loyoly (1491 – 1556)

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2022/1 (112)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

New postage stamps and other materials

16. 11. 2023

26. 10. 2023

26. 10. 2023

02. 10. 2023

02. 10. 2023

22. 09. 2023

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists