Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - 600th anniversary of the death of Ján Žižka from Trocnov

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - who are God's warriors.

19. 04. 2024

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2022/2 (113)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2022/2 (113)
Author: Ján Vallo (redaktor)
Published: 14. 04. 2022 16:31

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.Bulletin SV. GABRIEL 2022/2 (113)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» 61. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel

» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» Správa o hospodárení SSG za rok 2021

» Pápež Sixtus V. - 500. výročie narodenia

» 1000 rokov od príchodu Svätého Andreja – Svorada na územie Slovenska

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus) - 11. časť

» Pluralita kríža – Počet priečnych ramien

» Bl. Charles de Foucauld – svätorečenie 15.mája 2022

» Tri Márie pod krížom

» Peter Michal Bohúň a jeho život a dielo v odraze známkovej tvorby

» Sv. Dominik Savio (1842 – 1857)

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA

» Inaugurácia v Liptovskom Mikuláši


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2022/2 (113)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists