Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2024 in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the 20th Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2024 in Bratislava (Slovakia).

07. 06. 2024

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2022/3 (114)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2022/3 (114)
Author: Ján Vallo (redaktor)
Published: 07. 08. 2022 01:54

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.Bulletin SV. GABRIEL 2022/3 (114)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» 61. stretnutie SSG v Dolnom Smokovci, 29. 4. - 1. 5. 2022

» Proroci v Sixtínskej kaplnke

» Sv. Alojz Ján Orione (1872 - 1940)

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus) - 12. časť

» 3. Pluralita kríža – Tvary ramien

» Johann Gregor Mendel – 200. výročie narodenia

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA

» Opustil nás náš člen, pán Michal Kiššimon


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2022/3 (114)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists