Interest in the entires and covers of Zvolen companies

I am interested in the purchase of postal material - postal cards, entires, covers of Zvolen companies...

15. 05. 2023

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2022/4 (115)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2022/4 (115)
Author: Ján Vallo (redaktor)
Published: 14. 09. 2022 14:29

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.Bulletin SV. GABRIEL 2022/4 (115)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


Bulletin SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku - Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» Pápež Ján Pavol I. - blahoslavený

» Kráľovná Izabela I. Katolícka – členka Tretieho rádu františkánov

» Krištof Kolumbus – člen Tretieho rádu františkánov

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus) - 13. časť

» 4. Pluralita kríža – Ukončenie ramien

» Slovenskí biskupi Banskobystrickej diecézy v 20. storočí - 1

» Sv. František Borgia, SJ (1510-1572)

» Sv. Tomáš, apoštol

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA

» Viete že:


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2022/4 (115)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists