Miloslav Marčan: CATALOG OF DISTRICT STAMPS OF POSTAL OFFICES IN SLOVAKIA AND CARPATHIAN RUTHENIA (after 1918)

Presentation of the detailed Catalog of district stamps of postal offices in Slovakia and Carpathian Ruthenia, authored by the postal-historian Miloslav Marčan.

13. 02. 2023

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2022/5 (116)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2022/5 (116)
Author: Ján Vallo (redaktor)
Published: 11. 12. 2022 15:37

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.Bulletin SV. GABRIEL 2022/5 (116)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


Bulletin SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku - Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» 62. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej, 15. 10. 2022

» Sv. Gianna Beretta-Molla (1922–1962)

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus) - 14. časť

» 5. Pluralita kríža – Materiál

» Slovenskí biskupi Banskobystrickej diecézy v 20. storočí - 2

» Vznik gregoriánskeho kalendára – 440. výročie

» Sv. Fidel zo Sigmaringenu

» Ikona Panny Márie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» Inaugurácie, výstavy, akcie

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2022/5 (116)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists