Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2023/3 (119)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL  2023/3 (119)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 19. 09. 2023 16:37

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2023/3 (119)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


Bulletin SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku - Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» XVII. kongres Svetovej federácie St. Gabriel - Osnabrück

» Svätý Tomáš Akvinský - 700. výročie svätorečenia

» Sixtínska kaplnka vo Vatikáne

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus) - 17. časť

» 8. Pluralita kríža – Insígnie a paramenty

» Slovenskí biskupi Banskobystrickej diecézy v 20. storočí - 4

» Svetové dni mládeže – LISABON 2023

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2023/3 (119)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov