Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1
Autor: Zdeněk Baliga (šéfredaktor)
Publikované: 15. 04. 2024 12:37

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Dobré správy pre členov ZSF - Pavol LazarZ rokovania rady ZSF


» » Informácie z dvoch zasadnutí Rady ZSF - Zdeněk BaligaPoštová história


» » Unikáty predznámkových poštových pečiatok na území Slovenska - Juraj Pálka

» » Príchodové pečiatky Uhorska v predznámkovom období - pokračovanie - Juraj PálkaSlovenská známka


» » Doskové chyby 10-halierovej novinovej (reakcia na článok) - Ivan Matejka

» » Rozlišovanie horných rohových štvorblokov tatranských známok - Oldřich Jarabica a Ondrej Földes

» » Ako boli distribuované? - Michal ZikaČeskoslovenská známka


» » Príležitostná emisia "TGM 1920" - Techniky a skúšobné tlače nevydaných známok - Miroslav Češelka

» » Typy košických medzihárčí - Redakcia

» » Krásy Slovenska na rytinách Karla Seizingera - Miroslav Češelka

» » Nepublikované varianty prvej obálky prvého dňa vydania - Michal Zika

» » Československé mestá 1965 - Bratislava 3 Kčs - Michal ZikaPohľadnice


» » Krása tatranských litografií 3. časť - Zdeněk BaligaRecenzie


» » Moldava nad Bodvou na starých pohľadniciach premeny mesta do prvej polovice 20. storočia - Alex UrminskýEmisné plány


» » Slovenské poštové známky 2024 - I. štvrťrokŽivot v kluboch


» » Pozývame na stretnutia - Jubileum filatelistického klubu v PartizánskomSpoločenská kronika


» » 80-ročný mládežník - Zdeněk BaligaInzercia

Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom ZSF bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, prosíme, obráťte sa na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu a či máte uhradený členský poplatok za aktuálny rok.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov