Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave

Pozvanie na 20. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave.

07. 06. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4

Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4
Autor: Zdeněk Baliga (šéfredaktor)
Publikované: 09. 02. 2024 11:35

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Na záver roka - Pavol LazarZ rokovania rady ZSF


» » Informácie zo zasadnutia Rady ZSF - Zdeněk BaligaEmisné plány


» » Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024Poštová história


» » Vznik a vývoj predznámkových úradných listov - Juraj Pálka

» » Príchodové pečiatky Uhorska v predznámkovom období - Juraj Pálka

» » Unikátny nález pečiatky a skúška správnosti - Pavol LazarSlovenská známka


» » Doskové chyby a retuše novinových známok Slovenska 1939-1945 - hodnota 15h - Oldřich Jarabica

» » Několik poznámek k procesu přípravy tisku ocelotiskových známek ad. Silní hasiči - Reakcia na článok - Jaroslav ŠtefekČeskoslovenská známka


» » Príležitostná emisia "TGM 1920" - Tlačové skúšky a techniky tlače - Miroslav ČešelkaOstatné odborné články


» » Andrej Tekeľ, uznávaný odborník na letecké známky I. ČSR - Radomil KvětonRecenzie


» » Rakousko 1850 - Monografie a specializovaný katalog - Jan PelikánSpoločenská kronika


» » Jubilant Jozef Korený - Karol Milan

» » Jubilant z Nitry Dušan Letko - Milan Šajgalík

» » Smútočné oznámenie - Alex UrminskýEmisné plány


» » Slovenské poštové známky 2023 - IV. štvrťrokInzercia

Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom ZSF bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, prosíme, obráťte sa na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu a či máte uhradený členský poplatok za aktuálny rok.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov