Actual information from the Union of Czech Philatelists

Review of the most recent information from the Union of Czech Philatelists as provided by the journal Informace SČF.

17. 07. 2023

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4
Author: Zdeněk Baliga (šéfredaktor)
Published: 09. 02. 2024 11:35

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Na záver roka - Pavol LazarZ rokovania rady ZSF


» » Informácie zo zasadnutia Rady ZSF - Zdeněk BaligaEmisné plány


» » Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024Poštová história


» » Vznik a vývoj predznámkových úradných listov - Juraj Pálka

» » Príchodové pečiatky Uhorska v predznámkovom období - Juraj Pálka

» » Unikátny nález pečiatky a skúška správnosti - Pavol LazarSlovenská známka


» » Doskové chyby a retuše novinových známok Slovenska 1939-1945 - hodnota 15h - Oldřich Jarabica

» » Několik poznámek k procesu přípravy tisku ocelotiskových známek ad. Silní hasiči - Reakcia na článok - Jaroslav ŠtefekČeskoslovenská známka


» » Príležitostná emisia "TGM 1920" - Tlačové skúšky a techniky tlače - Miroslav ČešelkaOstatné odborné články


» » Andrej Tekeľ, uznávaný odborník na letecké známky I. ČSR - Radomil KvětonRecenzie


» » Rakousko 1850 - Monografie a specializovaný katalog - Jan PelikánSpoločenská kronika


» » Jubilant Jozef Korený - Karol Milan

» » Jubilant z Nitry Dušan Letko - Milan Šajgalík

» » Smútočné oznámenie - Alex UrminskýEmisné plány


» » Slovenské poštové známky 2023 - IV. štvrťrokInzercia

Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom ZSF bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, prosíme, obráťte sa na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu a či máte uhradený členský poplatok za aktuálny rok.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists