800th anniversary of the foundation of the Benedictine abbey in Skalka near Trencin

Commemorative postage stamp dedicated to the 800th anniversary of the founding of the Benedictine abbey in Skalka near Trenčín.

21. 03. 2024

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/3

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/3
Author: Zdeněk Baliga (šéfredaktor)
Published: 18. 10. 2023 13:04

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/3


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » 3. Snem ZSF sa blíži - Pavol LazarZ rokovania rady ZSF


» » Informácie zo zasadnutia Rady ZSF - RedakciaInformácie pre členov


» » 3. Snem - kandidáti na volené funkcie - RedakciaPoštová história


» » Cholerové listy v predznámkovom období - Juraj Pálka

» » Lepšie neskôr ako nikdy (príbeh doporučeného listu z roku 1914) - Simon HoreckýTematická filatelie


» » Motív poštových schránok na známkach - Alexander BátovskýFiškálna filatelia


» » Mestské poplatkové kolkové známky- Štefan DemčákFilokartia


» » Trendy v produkcii pohľadníc na slovenskom vidieku - Alex Urminský

» » Krása tatranských litografií (pokračovanie z čísla 2/2023) - Zdeněk BaligaVýstavy


» » Výnimočná NITRAFILA 2023 - Milan Šajgalík

» » EFIRO 2024 - Svetová výstava so zaujímavým experimentom - Vojtech JankovičRecenzie


» » Nový specializovaný katalog Bosna a Hercegovina (1879 - 1918) - Jiří NeumannEmisné plány


» » Slovenské poštové známky 2023 - III. štvrťrokOstatné články


» » The Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain (CPSGB) - Československá filatelistická spoločnosť Veľkej Británie - Yvonne WheatleyMládež


» » Národné kolo filatelistickej olympiády 2023 - Jozef OškoInzercia

Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom ZSF bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, prosíme, obráťte sa na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu a či máte uhradený členský poplatok za aktuálny rok.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists