Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/3

Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/3
Autor: Zdeněk Baliga (šéfredaktor)
Publikované: 18. 10. 2023 13:04

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/3


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » 3. Snem ZSF sa blíži - Pavol LazarZ rokovania rady ZSF


» » Informácie zo zasadnutia Rady ZSF - RedakciaInformácie pre členov


» » 3. Snem - kandidáti na volené funkcie - RedakciaPoštová história


» » Cholerové listy v predznámkovom období - Juraj Pálka

» » Lepšie neskôr ako nikdy (príbeh doporučeného listu z roku 1914) - Simon HoreckýTematická filatelie


» » Motív poštových schránok na známkach - Alexander BátovskýFiškálna filatelia


» » Mestské poplatkové kolkové známky- Štefan DemčákFilokartia


» » Trendy v produkcii pohľadníc na slovenskom vidieku - Alex Urminský

» » Krása tatranských litografií (pokračovanie z čísla 2/2023) - Zdeněk BaligaVýstavy


» » Výnimočná NITRAFILA 2023 - Milan Šajgalík

» » EFIRO 2024 - Svetová výstava so zaujímavým experimentom - Vojtech JankovičRecenzie


» » Nový specializovaný katalog Bosna a Hercegovina (1879 - 1918) - Jiří NeumannEmisné plány


» » Slovenské poštové známky 2023 - III. štvrťrokOstatné články


» » The Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain (CPSGB) - Československá filatelistická spoločnosť Veľkej Británie - Yvonne WheatleyMládež


» » Národné kolo filatelistickej olympiády 2023 - Jozef OškoInzercia

Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom ZSF bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, prosíme, obráťte sa na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu a či máte uhradený členský poplatok za aktuálny rok.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov