Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2

Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2
Autor: Zdeněk Baliga (šéfredaktor)
Publikované: 31. 05. 2023 23:59

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Budeme bilancovať aj plánovať - Zdeněk BaligaZ rokovania rady ZSF


» » Informácie zo zasadnutia Rady ZSF - RedakciaTeritoriálna filatelia


» » Pandorina skrinka? Dávno prázdna! (Vyjadrenie k ohlasu Ivana Tvrdého v minulom čísle k článkom o "Revolučných" pretlačiach) - Michal ZIkaPoštová história


» » Němé razítko Krnov a padělaná "smíšenka 1850 + 1858" - Jan PelikánSlovenská známka


» » Okolnosti vzniku "komerčných známok" - Martin Vančo, POFISaPM, Slovenská pošta, a. s.

» » Ad, Čo v katalógu nenájdeme?: SLOVENSKÁ FILATELIA, č. 1, 2023 - Martin Vančo, POFISaPM, Slovenská pošta, a. s.

» » Silní hasiči - Zdeněk Baliga

» » Dosková vada alebo typ? Typ! - Miroslav BachratýFiškálna filatelia


» » Autonómne Slovensko 1938 - a čo kolky??? - Michal ZikaOstatné odborné články


» » Výrazné osobnosti slovenskej aerofilatelie od Viktora Weinerta po Andreja Tekeľa - pokračovanie - Radomil KvětonFilokartia


» » Trendy v produkcii pohľadníc na slovenskom vidieku - Alex Urminský

» » Krása tatranských litografií - Zdeněk BaligaVýstavy


» » Viacero skvelých úspechov na svetovej výstave IBRA 2023 - Vojtech Jankovič

» » Obzretie za výstavou BRATISLAVAFILA 2023 - Pavol LazarAnkety a súťaže


» » Známky na Slovensku - Slovensko na známkach - Vyhodnotenie súťaže - Michal ZikaEmisné plány


» » Slovenské poštové známky 2023 - II. štvrťrokInzercia

Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom ZSF bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, prosíme, obráťte sa na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu a máte uhradený členský poplatok za aktuálny rok.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov