Interest in Jiří and Pavel Fiedler`s postcards from Slovakia

I am interested in buying postcards photographed in Slovakia from Jiří and Pavel Fiedler...

15. 05. 2023

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2
Author: Zdeněk Baliga (šéfredaktor)
Published: 31. 05. 2023 23:59

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Budeme bilancovať aj plánovať - Zdeněk BaligaZ rokovania rady ZSF


» » Informácie zo zasadnutia Rady ZSF - RedakciaTeritoriálna filatelia


» » Pandorina skrinka? Dávno prázdna! (Vyjadrenie k ohlasu Ivana Tvrdého v minulom čísle k článkom o "Revolučných" pretlačiach) - Michal ZIkaPoštová história


» » Němé razítko Krnov a padělaná "smíšenka 1850 + 1858" - Jan PelikánSlovenská známka


» » Okolnosti vzniku "komerčných známok" - Martin Vančo, POFISaPM, Slovenská pošta, a. s.

» » Ad, Čo v katalógu nenájdeme?: SLOVENSKÁ FILATELIA, č. 1, 2023 - Martin Vančo, POFISaPM, Slovenská pošta, a. s.

» » Silní hasiči - Zdeněk Baliga

» » Dosková vada alebo typ? Typ! - Miroslav BachratýFiškálna filatelia


» » Autonómne Slovensko 1938 - a čo kolky??? - Michal ZikaOstatné odborné články


» » Výrazné osobnosti slovenskej aerofilatelie od Viktora Weinerta po Andreja Tekeľa - pokračovanie - Radomil KvětonFilokartia


» » Trendy v produkcii pohľadníc na slovenskom vidieku - Alex Urminský

» » Krása tatranských litografií - Zdeněk BaligaVýstavy


» » Viacero skvelých úspechov na svetovej výstave IBRA 2023 - Vojtech Jankovič

» » Obzretie za výstavou BRATISLAVAFILA 2023 - Pavol LazarAnkety a súťaže


» » Známky na Slovensku - Slovensko na známkach - Vyhodnotenie súťaže - Michal ZikaEmisné plány


» » Slovenské poštové známky 2023 - II. štvrťrokInzercia

Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom ZSF bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, prosíme, obráťte sa na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu a máte uhradený členský poplatok za aktuálny rok.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists